پروپوزال (بررسی فقهی و حقوقی اصناف دیه)

پروپوزال (بررسی فقهی و حقوقی اصناف دیه) |عنوان:|41015644|اف دی|fde
هم اکنون فایل با مشخصه ی پروپوزال (بررسی فقهی و حقوقی اصناف دیه) وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

پروپوزال شامل موارد ذیل است:

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

بیان مساله

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

جنبه جدید بودن و نوآوری

اهداف مشخص تحقیق

هدف کاربردی و بهره وران

سوالات تحقیق

فرضیه ها

تعریف واژه ها

روش شناسی تحقیق

زمانبندی اجرا

فهرست منابع و مأخذ